Description

Servizzi speċifiċi skont il-ġeneru stabiliti sabiex jipproteġu u jsaħħu n-nisa li jkunu ħarġu minn vjolenza mis-sieħeb intimu u t-tfal tagħhom u jkunu mfassla skont il-ħtiġiet speċifiċi immedjati u fit-tul. Dawn is-serivizzi huma provduti minn staff speċjaliżżat b'għarfien tajjeb tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru. It-tipi ta' sapport li dawn is-servizzi jipprovdu jinkludu: sapport u informazzjoni ta' "helpline", xelter/refuġju u akkomodazzjoni sigura, counselling psikoloġiku "long-term", pariri legali, "advocacy" u servizzi ta' "outreach" u servizzi għat-tfal.