Description

Kønspecifikt tilbud, der er etableret for at beskytte og styrke kvinder, og deres børn, der har oplevet intim partnervold, og hvor tilbuddet er skræddersyet til deres specifikke øjeblikkelige og længerevarende behov. Disse tilbud har specialiseret personale med indgående viden om kønsbaseret vold. Typer af støtte i sådanne tilbud inkluderer: hjælpelinjestøtte og information, husly/tilflugtssted og sikker indkvartering, kort og langvarig psykologisk rådgivning, juridisk rådgivning, advokatstøtte og opsøgende arbejde og støtte til børn.