Description

Seirbhísí sainiúla inscne a bunaíodh chun mná a mhaireann ó Fhoréigean Comhpháirtí pearsanta agus a leanaí a chosaint agus a chumhachtú agus iad curtha in oiriúint da sainriachtanais láithreacha agus fadtéarmacha.Cuireann sainfhoireann ar a bhfuil eolas domhain ar fhoréigean inscne-bhunaithe na seirbhísí se ar fail. I measc na gcineálacha tacaíochta a sholáthraíonn na seirbhísí sin tá: tacaíocht agus faisnéis line chabhrach, foscadh/tearmann agus cóiríocht shábháilte, comhairleoireacht shíceolaíoch ghearrthéarmach agus fhadtéarmach, comhairle dlí, seirbhísí abhcóideachta agus for-rochtana, agus seirbhísí do leanaí.