Description

Opakované napadnutie, v tomto prípade opakovaný akt násilia v intímnom partnerskom vzťahu