Description

одново извршен чин на насилство, во овој случај повторен чин на насилство од интимен партнер