Description

Брачно силовање односи се на вагинални, анални или орални продор тела другог лица без икаквог пристанка, где је продор сексуалне природе, било којим телесним делом или предметом, као и било која друга дела без пристанка сексуалне природе, од стране супружника или бившег супружника или бившег или садашњег партнера са којим је жртва силовања живела или живи у партнерству признатом националним законом. Видети такође: жртва; преживела/ли

Additional notes and information

Условљавање супружника или бившег супружника или бившег или садашњег партнера да се укључе у не-споразумне радње сексуалне природе са трећом особом такође се сматра силовањем у браку. Пристанак се односи на добровољни споразум као резултат слободне воље особе. Према Конвенцији Савета Европе о спречавању и борби против насиља према женама и насиља у породици, интимност и поверење повезано са везом чине силовање између таквих садашњих или бивших интимних партнера отежавајућом околношћу која се мора узети у обзир при одређивању казне.