Description

niedobrowolna penetracja waginalna, analna lub oralna o charakterze seksualnym ciała innej osoby dowolną częścią ciała lub przedmiotem, lub każdy inny niedobrowolny akt o charakterze seksualnym dokonywany przez małżonka lub byłego małżonka bądź byłego lub obecnego partnera, z którą ofiara gwałtu żyje w związku uznawanym przez prawo krajowe

Additional notes and information

Zmuszanie do udziału małżonka lub byłego małżonka bądź byłego lub obecnego partnera w niekonsensualnym akcie o charakterze seksualnym z osobą trzecią jest również za gwałt małżeński. Za pozwolenie uznaje się dobrowolną zgodę wynikającą z wolnej woli osoby. Zgodnie z Konwencją Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej intymność i zaufanie łączące się ze związkiem sprawiają, że gwałt między obecnymi lub byłymi partnerami intymnymi jest okolicznością obciążającą, która musi być wzięta pod uwagę przy określaniu wyroku.