Description

Silovanje u braku odnosi se na vaginalni, analni ili oralni prodor tijela druge osobe bez ikakvog pristanka, gdje je prodor seksualne prirode, bilo kojim dijelom tijela ili predmetom, kao i bilo koja druga djela seksualne prirode bez pristanka, od strane supružnika ili bivšeg supružnika ili bivšeg ili sadašnjeg partnera sa kojim je žrtva silovanja živjela ili živi u partnerstvu priznatom državnim zakonom.

Additional notes and information

Uslovljavanje supružnika ili bivšeg supružnika ili bivšeg ili sadašnjeg partnera da se uključe u nesporazumne radnje seksualne prirode sa trećom osobom također se smatra silovanjem u braku. Pristanak se odnosi na dobrovoljni sporazum kao rezultat slobodne volje osobe. Prema Konvenciji Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, intimnost i povjerenje povezano sa vezom čine silovanje između takvih sadašnjih ili bivših intimnih partnera otežavajućom okolnošću koja se mora uzeti u obzir pri određivanju kazne.