Description

Вагинално, анално или орално проникване в тялото на някого, без негово/нейно съгласие, когато проникването е от сексуален характер, с която и да е част на тялото или с предмет, както и всякакъв друг акт от сексуален характер, без съгласието на жертвата, извършвано от страна на съпруг/а или бивш/а съпруг/а, или настоящ партньор, с когото жертвата на изнасилването е живяла или живее в партньорство, признато от националото право.

Additional notes and information

Принуждаването на съпруг/а или бивш/а съпруг/а или на настоящия партньор да извършва акт от сексуален характер без нейното/неговото съгласие с трето лице също се счита за изнасилване от съпруга. Съгласието означава доброволно съгласяване в резултат на свободната воля на лицето. Съгласно Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие интимността и доверието, свързани с връзката, правят изнасилването между такива настоящи или бивши интимни партньори утежняващо вината обстоятелство, което трябва да се вземе предвид при определяне на присъдата.