Description

treá faighne, anasach nó béil neamh-chomhthoiliúil chorp duine eile nuair is treá den chineál gnéasach é, le ball beatha ar bith nó le réad, mar aon le haon ghníomhartha neamh-chomhthoiliúla eile den chineál gnéasach, arna dhéanamh ag céile nó ag iarchéile nó ag iarpháirtí nó ag páirtí reatha lena bhfuil íospartach an éignithe i gcumann nó lena raibh íospartach an éignithe i gcumann arna shainaithint ag an dlí náisiúnta

Additional notes and information

Faoi deara céile nó iar-cheile nó iarpháirtí nó páirtí faoi láthair dul i mbun gníomhartha neamh-chomhthoiliúladen chineál gnéasach le tríú duine. Tagraíonn toiliú do chomhaontú deonach mar thoradh ar shaorthoil duine. De réir Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Fhoréigean i gcoinne na mBan agus an Fhoréigean Baile a Chosc agus a Chomhrac, toisc an dlúithe agus an iontaoibh a bhaineann leis an gcaidreamh is imthoisc ghéaraitheach é an t-éigniú idir páirtithe reatha dlúthchaidrimh nó iarpháirtithe dlúthchaidrimh den sórt sin, imthoisc nach mór í a chur san áireamh maidir le cinneadh pianbhreithe.