Description

ikke-konsensuel vaginal, anal eller oral penetration af en anden persons krop, hvor penetrationen er af seksuel karakter og finder sted med en kropsdel eller med en genstand, samt øvrige ikke-konsensuelle handlinger af seksuel karakter, der begås af en ægtefælle eller tidligere ægtefælle eller af en tidligere eller nuværende partner, med hvem voldtægtsofferet for nuværende eller tidligere har levet i det, der i henhold til national lovgivning er anerkendt som et parforhold

Additional notes and information

At forårsage, at en tidligere eller nuværende ægtefælle eller samlivspartner deltager i ikke-konsensuelle handlinger af seksuel karakter med en tredje person, betragtes også som partnervoldtægt. Samtykke henviser til en frivillig aftale, som resultat af personens egen fri vilje. Ifølge Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet udgør det en skærpende omstændighed, der skal tages i betragning ved strafudmåling, at forholdet til en sådan nuværende eller tidligere partner forbindes med tillid og fortrolighed.