Description

Interspolnost je krovni termin koji označava niz različitih varijacija tjelesnih karakteristika osobe koje se ne podudaraju sa strogim medicinskim definicijama ženskog ili muškog spola.

Additional notes and information

Ove karakteristike mogu biti hromozomske, hormonalne i/ili anatomske i mogu biti prisutne u različitom stepenu. Mnoge varijante spolnih karakteristika odmah se otkrivaju pri rođenju ili čak i ranije. Ponekad ove varijante postaju očigledne tek u kasnijim fazama života, često tokom puberteta. Iako je većina interspolnih osoba zdrava, ipak vrlo mali procenat može imati zdravstvena stanja koja bi mogla biti opasna po život ako se odmah ne liječe.