Description

Интерсекс је кровни појам који означава низ различитих варијација телесних карактеристика особе које се не подударају са строгим медицинским дефиницијама женског или мушког пола.

Additional notes and information

Ове карактеристике могу бити хромозомске, хормоналне и/или анатомске и могу бити присутне у различитом степену. Многе варијанте полних карактеристика одмах се откривају при рођењу или чак и раније. Понекад ове варијанте постају очигледне тек у каснијим фазама живота, често током пубертета. Иако је већина интерсексуалних особа здрава, ипак врло мали проценат може имати здравствена стања која би могла бити опасна по живот ако се одмах не лече.