Description

övergripande term som betecknar ett antal olika variationer hos en persons kroppsliga egenskaper som inte överensstämmer med strikta medicinska definitioner av kvinna eller man

Additional notes and information

Dessa egenskaper kan vara kromosomala, hormonella och/eller anatomiska och kan förekomma i olika grad. Många varianter av könsegenskaper kan upptäckas direkt vid födseln eller till och med före. Ibland upptäcks dessa varianter först i senare skeden i livet, ofta under puberteten. Medan de flesta intersex personer är friska kan en mycket liten procent lida av sjukdomar som kan vara livshotande om de inte behandlas omgående.