Description

Общ термин, обозначаващ различни варианти на телесни характеристики, които не отговарят на строгите медицински определения за жена или мъж.

Additional notes and information

Тези характеристики могат да бъдат хромозомни, хормонални и/или анатомически и да са проявени и в различна степен. Много видове полови характеристики се откриват още при раждане или дори преди това. Понякога те стават очевидни едва на по-късен етап от живота, често по време на пубертета. Докато повечето интерсексуални хора са здрави, при много малък процент може да имат здравни състояния, които могат да застрашат живота, ако не се лекуват своевременно.