Description

Yläkäsite, jolla kuvataan laajaa joukkoa erilaisia synnynnäisiä tiloja, joissa henkilön keholliset, anatomiset tai muut sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset

Additional notes and information

Nämä ominaisuudet voivat olla kromosomeista, hormoneista tai anatomiasta johtuvia, ja niitä voi olla eritasoisia. Monet sukupuoliominaisuuksien muunnelmat havaitaan jo syntymässä, jotkut jopa ennen. Joskus nämä muunnelmat tulevat ilmi vasta myöhemmin elämässä, usein murrosiässä. Useimmat intersukupuoliset ihmiset ovat terveitä, mutta hyvin pienellä osalla voi olla sairauksia, jotka voivat olla hengenvaarallisia, jos niitä ei hoideta ripeästi.