Description

súhrnný pojem označujúci množstvo rôznych rozdielov v telesných charakteristikách osoby, ktoré nezodpovedajú prísnym lekárskym vymedzeniam žien alebo mužov

Additional notes and information

Tieto vlastnosti môžu byť chromozomálne, hormonálne a/alebo anatomické a môžu byť prítomné v rôznych stupňoch. Mnoho variant pohlavných charakteristík sa zistí už pri narodení alebo dokonca predtým. Niekedy sa tieto varianty prejavia až v neskorších štádiách života, často počas puberty. Zatiaľ čo väčšina osôb-intersexuálov je zdravá, veľmi malé percento môže mať zdravotné stavy, ktoré by mohli byť v prípade, že sa rýchlo neliečia, život ohrozujúce.