Description

zastřešující termín, který označuje celou řadu možných tělesných rysů jedince, jež neodpovídají přísnému lékařskému vymezení ženského nebo mužského pohlaví

Additional notes and information

Intersexuální vlastnosti mohou být chromozomálního, hormonálního anebo anatomického rázu a mohou se projevovat různou měrou. Mnohé odlišnosti pohlavních znaků lze zjistit okamžitě po narození, nebo dokonce ještě před narozením, někdy se však objeví až později během života, často v období puberty. Většina intersexuálů je zdravá, velmi malé procento z nich však může mít zdravotní potíže, které bez včasné léčby mohou ohrožovat jejich život.