Description

dyskryminacja ze względu na kilka przyczyn osobistych lub cech/tożsamości, które występują i oddziałują jednocześnie w sposób nierozłączny