Description

idirdhealú a tharlaíonn ar bhonn roinnt foras pearsanta nó tréithe/féiniúlachtaí pearsanta, a oibríonn agus a idirghníomhaíonn lena chéile ag an am céanna ar bhealach go mbíonn siad do-scartha