Description

Syrjintä, joka perustuu useamman risteävän perusteen tai ominaisuuden/identiteetiin yhdistymiseen ja keskinäiseen vuorovaikutukseen