Description

Интерсекционална дискриминација описује дискриминацију која се одвија по неколико личних основа или карактеристика/идентитета, који делују и међусобно комуницирају истовремено на такав начин да су нераздвојни. Видети такође: вишеструка дискриминација