Description

discriminatie die plaatsvindt op basis van verscheidene persoonlijke gronden of kenmerken/identiteiten, die elkaar tegelijkertijd op zodanige wijze beïnvloeden dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn