Description

diskriminācija, kas rodas, pamatojoties uz vairākiem personiskiem iemesliem vai īpašībām/identitātēm, kas vienlaikus pastāv un mijiedarbojas nedalāmi cita no citas