Description

Intersekcionalna diskriminacija opisuje diskriminaciju koja se odvija po nekoliko ličnih osnova, karakteristika ili identiteta koji su međusobno integrisani, preklapaju se i neodvojivi su jedan od drugog.