Description

Дискриминация въз основа на няколко лични основания или характеристики/идентичности, които функционират и си взаимодействат помежду си едновременно по такъв начин, че са неразривно свързани.