Description

diskrimination, der finder sted i situationer, hvor flere forskellige personlige bevæggrunde, karakteristika eller identiteter optræder samtidigt og indvirker på hinanden, sådan at de ikke kan adskilles