Description

diskriminering som sker på grundval av flera personliga grunder eller egenskaper/identiteter som fungerar och samverkar med varandra samtidigt på ett sätt som gör dem oskiljbara