Description

diskriminácia, ku ktorej dochádza na základe viacerých osobných dôvodov alebo vlastností/identít, ktoré spolu fungujú a pôsobia na seba tak, aby boli neoddeliteľné