Description

diskriminim që ndodh në bazë të një serie elementësh personal ose karakteristikave / identiteteve, të cilët veprojnë dhe bashkëveprojnë me njëri-tjetrin në të njëjtën kohë në një mënyrë të tillë që janë të pandashëm