Description

diskriminace, k níž dochází na základě několika osobních důvodů nebo vlastností či identit, přičemž tyto důvody působí současně a navzájem se ovlivňují takovým způsobem, že je nelze oddělit