Description

У свакодневном језику овај термин се често користи за означавање трговине људима или трговине особама-лицима, иако је суштински нетачан и контрадикторног значења сам по себи (contradictio in terminis). Видети такође: трговина људима

Additional notes and information

Пожељни израз је трговина људима.