Description

traffikar tal-bnedmin

Additional notes and information

terminu żbaljat u ta’ tifsira kontradittorja fih innifsu (contradictio in terminis). It-terminu preferut huwa t-traffikar tal-bnedmin.