Description

Енглески израз "human trafficking" нетачан је и контрадикторног значења (contradiction in terminis). Стога се на енглеском језику предност даје изразу "trafficking in human beings".