Description

ljudska prava priznata nacionalnim zakonodavstvom, međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i drugim usuglašenim dokumentima uključujući pravo svake osobe na seksualnost bez prinude, diskriminacije ili nasilja prema najvišim dostupnim zdravstvenim standardima u pogledu seksualnosti, uključujući pristup zdravstvenim uslugama u području seksualnosti i reprodukcije; mogućnost traženja, primanja i širenja informacija povezanih sa seksualnošću; pristup obrazovanju o seksualnosti; poštovanje tjelesnog integriteta; sloboda izbora partnera; pravo odlučivanja o vlastitoj seksualnoj aktivnosti; pravo na seksualne odnose s uzajamnim pristankom; pravo na brak s uzajamnim pristankom; pravo odlučivanja o tome želi li osoba imati djecu, kada i koliko; pravo na uživanje u zadovoljavajućim i sigurnim seksualnim aktivnostima