Description

prawa człowieka, które są już uznawane przez ustawodawstwa krajowe, międzynarodowe dokumenty dotyczące praw człowieka i inne dokumenty określające wspólne stanowisko, w tym prawo wszystkich jednostek, wolnych od przymusu, dyskryminacji i przemocy do możliwie najwyższych standardów w zakresie zdrowia w odniesieniu do seksualności, w tym usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego; zdolność do poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji związanych z seksualnością; dostępu do edukacji seksualnej; poszanowanie nietykalności cielesnej; wolność w wyborze partnera; prawo do decydowania o aktywności seksualnej lub jej braku; prawo do dobrowolnych relacji seksualnych; prawo do dobrowolnego małżeństwa; prawo do decydowania czy i kiedy posiadać dzieci; oraz prawo do dążenia do satysfakcjonującego, bezpiecznego i przyjemnego życia seksualnego