Description

mänskliga rättigheter som redan erkänns i nationell lagstiftning, dokument om internationella mänskliga rättigheter och andra samrådsdokument, inbegripet alla människors rätt till högsta möjliga hälsostandard när det gäller sexualitet, fritt från tvång, diskriminering och våld, inbegripet tillgång till tjänster avseende sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård, kapaciteten att söka, få och lämna information om sexualitet, tillgång till sexualundervisning, respekt för kroppslig integritet, att fritt få välja partner, rätten att bestämma om man ska vara sexuellt aktiv eller inte, rätten till sexuella förbindelser under samtycke, rätten till äktenskap under samtycke, rätten att bestämma om och när man ska ha barn och rätten att eftersträva ett tillfredsställande, säkert och njutningsfullt sexliv