Description

menneskerettigheder, der allerede er anerkendt i national lovgivning, internationale menneskerettighedsdokumenter og andre konsensusdokumenter, herunder alle personers ret, uden tvang, diskrimination og vold, til den højest opnåelige sundhedsstandard i forhold til seksualitet, herunder adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser, evnen til at søge, modtage og formidle information i forhold til seksualitet, adgang til seksualundervisning, respekt for kropslig integritet, frit valg af partner, retten til at beslutte at være seksuelt aktiv eller ej, retten til frivillige at indgå i seksuelle forhold, retten til frivilligt at indgå ægteskab, retten til at afgøre, hvorvidt og hvornår man vil have børn og retten til at have et tilfredsstillende, sikkert og behageligt sexliv