Description

Сексуална права обухватају људска права која су већ призната у националним законима, међународним документима о људским правима и другим документима о консензусу. Видети такође: репродуктивна права

Additional notes and information

Они укључују право свих особа, без принуде, дискриминације и насиља, на највиши достижни здравствени стандард у односу на сексуалност, укључујући приступ услугама сексуалне и репродуктивне здравствене заштите; способност тражења, примања и преношења информација у вези са сексуалношћу; приступ сексуалном образовању; поштовање телесног интегритета; слободан избор партнера; право да одлучите да ли ћете бити сексуално активни или не; право на споразумне сексуалне односе, право на споразумни брак; право одлучивања да ли ће и када имати децу; и право на задовољавајући, сигуран и угодан сексуални живот.