Description

mindazon emberi jogok, amelyeket már a nemzeti jogszabályok, a nemzetközi emberi jogi dokumentumok és más, közösen elfogadott szabályok elismernek. Ezek tartalmazzák minden ember kényszertől, diszkriminációtól és erőszaktól mentes jogát a szexuális egészség lehető legmagasabb szintjéhez, beleértve a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést; a szexualitással kapcsolatos tárgyilagos információk kérésének, az azokhoz való hozzáférésnek és azok terjesztésének képességét; a szexuális nevelésben való részesülést; a testi sérthetetlenség tiszteletben tartását; a szabad partnerválasztást; a szexuális aktivitásról való döntést; a felek kölcsönös beleegyezésén alapuló szexuális kapcsolatokhoz való jogot; a felek kölcsönös beleegyezésén alapuló házassághoz való jogot; a gyermekvállalásról és annak idejéről történő döntéshozatalhoz való jogot; valamint a kielégítő, biztonságos és élvezetes nemi élethez való jogot