Description

Kansallisissa laeissa, kansainvälisissä ihmisoikeusasiakirjoissa ja muissa yhteisymmärrysasiakirjoissa jo tunnustetut ihmisoikeudet, mukaan lukien kaikkien henkilöiden oikeus pakosta, syrjinnästä ja väkivallasta vapaaseen mahdollisimman hyvään seksuaaliterveyteen, mukaan lukien oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin; mahdollisuus hakea, saada ja antaa tietoa seksuaalisuudesta, saada seksuaalikasvatusta oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen, kumppanin vapaaseen valintaan, oikeus päättää seksuaalisesta aktiivisuudestaan tai passiivisuudestaan, oikeus suostumukseen perustuviin seksuaalisiin suhteisiin, oikeus suostumukseen perustuvaan avioliittoon, oikeus päättää lasten hankinnasta ja hankinnan ajankohdasta ja oikeus harjoittaa tyydyttävää, turvallista ja nautittavaa sukupuolielämää