Description

Права на човека, вече признати в националните закони, международните закони и международните документи относно правата на човека и други консенсусни документи, включително правото на всички лица, без да са предмет на принуждаване, дискриминация и насилие, на най-високия постижим стандарт за здраве във връзка със сексуалността, включително достъп до сексуални и репродуктивни здравни услуги; капацитета да търсят, получават и дават информация във връзка със сексуалността; достъп до образование относно сексуалността; зачитане на телесната неприкосновеност; свободен избор на партньор; правото на решение дали да бъдат активни, или не; правото на сексуални отношения, плод на съгласие, правото на брак по съгласие; правото да решават дали и кога да имат деца; и правото на водене на удовлетворителен, безопасен и приятен сексуален живот.