Description

sexuální, citová a/nebo romantická přitažlivost k osobám stejného pohlaví

Additional notes and information

Tento termín zahrnuje jak ženskou, tak mužskou homosexualitu. Takové shrnutí je však zjednodušující a nevhodné, proto je přesnější hovořit o vztazích mezi gayi a o vztazích mezi lesbami.