Description

sexuell, känslomässig och/eller romantisk attraktion av personer av samma kön

Additional notes and information

Termen omfattar både kvinnlig och manlig homosexualitet eller, för att undvika reduktionism och olämpligheten med denna term, homosexuella förhållanden och lesbiska förhållanden.