Description

het zich seksueel, emotioneel en/of romantisch aangetrokken voelen tot personen van dezelfde sekse

Additional notes and information

De term heeft betrekking op zowel vrouwelijke als mannelijke homoseksualiteit, of, om reductionisme en de onjuistheid van deze term te vermijden, op homoseksuele en lesbische relaties.