Description

tërheqje seksuale, emocionale dhe / ose romantike ndaj personave të të njëjtit seks

Additional notes and information

Termi përfshin homoseksualitetin si për femra ashtu edhe për meshkuj, ose, për të shmangur zvogëlimin dhe papërshtatshmërinë e këtij termi, përdoret edhe: marrëdhëniet homoseksuale dhe marrëdhëniet lezbike.