Description

сексуална, емоционална и/или романтична привлечност кон лица од истиот пол

Additional notes and information

Со овој термин се опфаќа и женската, и машката хомосексуалност и, за да се избегне редукционизам и несоодветност на овој термин, врските на геј мажите и врските на лезбејките.