Description

občutenje spolne, čustvene in/ali romantične privlačnosti do oseb istega spola

Additional notes and information

Izraz zajema tako žensko kot moško homoseksualnost oziroma - v izogib redukcionizmu in neprimernosti tega izraza - gejevske in lezbične odnose.