Description

osoba, která je přitahována k jiné osobě stejného pohlaví