Description

Особа коју привлачи неко истог пола. Видети такође: хомосексуалност